Title

Year

Author

Boekoe tjerita Gak Hoei tempo Hongtee Song Hwie Tjong toeroenan dari Hongtee Tio Kong In merk Taij Song Tiauw. No. 6

Boekoe tjerita Gak Hoei tempo Hongtee Song Hwie Tjong toeroenan dari Hongtee Tio Kong In merk Taij Song Tiauw. No. 6

Boekoe tjerita Gak Hoei tempo Hongtee Song Hwie Tjong toeroenan dari Hongtee Tio Kong In merk Taij Song Tiauw. No. 7

Boekoe tjerita Gak Hoei tempo Hongtee Song Hwie Tjong toeroenan dari Hongtee Tio Kong In merk Taij Song Tiauw. No. 7

Boekoe tjerita Gak Hoei tempo Hongtee Song Hwie Tjong toeroenan dari Hongtee Tio Kong In merk Taij Song Tiauw. No. 8

Boekoe tjerita Gak Hoei tempo Hongtee Song Hwie Tjong toeroenan dari Hongtee Tio Kong In merk Taij Song Tiauw. No. 8

Boekoe tjerita Gak Hoei tempo Hongtee Song Hwie Tjong toeroenan dari Hongtee Tio Kong In merk Taij Song Tiauw. No. 9

Boekoe tjerita Gak Hoei tempo Hongtee Song Hwie Tjong toeroenan dari Hongtee Tio Kong In merk Taij Song Tiauw. No. 9

Buku PASPAM (direktori)

Buku PASPAM (direktori)

1941

Persaudaraan Sahabat Pena Malaya

Bustan us Salatin

Bustan us Salatin

date of publication not identified

al-Raniri, Nur al-Din Muhammad 'Ali , d. 1658.

Charita dulu kala bernama Loh Thong Sau Pak (Prang Utara) di pertama zeman Tong Teow (Lee See Bin). Kitab ker-satu

Charita dulu kala bernama Loh Thong Sau Pak (Prang Utara) di pertama zeman Tong Teow (Lee See Bin). Kitab ker-satu

Cherita darihal orang yang menchari Selamat

Cherita darihal orang yang menchari Selamat

Cherita dulukala nama-nya Botan Kiongchoo atau Sam Pokiam (tempu Song Chin Chong jadi raja) : di zaman Song Tiow

Cherita dulukala nama-nya Botan Kiongchoo atau Sam Pokiam (tempu Song Chin Chong jadi raja) : di zaman Song Tiow

Cherita jenaka : ia-itu Pa'Kadok, Pa'Pandir, Lebai Malang, Pa'Belalang, Si-Lunchai

Cherita jenaka : ia-itu Pa'Kadok, Pa'Pandir, Lebai Malang, Pa'Belalang, Si-Lunchai

Loading more items please wait...

All items are loaded.

Error loading more items. Please reload the page an try again.