Title

Year

Author

Tjerita Go Swat Nio atawa Satoe prampoean djanda lebi senang korbanken djiwanja, dari pada misti menika pada satoe lelaki, jang tida pantes di boeat pasangan

Tjerita Go Swat Nio atawa Satoe prampoean djanda lebi senang korbanken djiwanja, dari pada misti menika pada satoe lelaki, jang tida pantes di boeat pasangan

Tjeritaan di Negri Tjina sa-orang bernama Lioe Si Djoen anak Lioe. No. 1

Tjeritaan di Negri Tjina sa-orang bernama Lioe Si Djoen anak Lioe. No. 1

Tjeritaan di Negri Tjina sa-orang bernama Lioe Si Djoen anak Lioe. No. 2

Tjeritaan di Negri Tjina sa-orang bernama Lioe Si Djoen anak Lioe. No. 2

Tjeritaan di Negri Tjina sa-orang bernama Lioe Si Djoen anak Lioe. No. 3

Tjeritaan di Negri Tjina sa-orang bernama Lioe Si Djoen anak Lioe. No. 3

Tjeritaan di Negri Tjina sa-orang bernama Lioe Si Djoen anak Lioe. No. 4

Tjeritaan di Negri Tjina sa-orang bernama Lioe Si Djoen anak Lioe. No. 4

Tjoet Nja Din : riwajat hidup seorang puteri Atjeh

Tjoet Nja Din : riwajat hidup seorang puteri Atjeh

Restricted

Tuan direktur

Tuan direktur

1961

Hamka, 1908-1981

Ubat-ubatan tradisional Melayu, doa-doa penawar penyakit dan cara-cara menjaga kesihatan tubuh badan

Ubat-ubatan tradisional Melayu, doa-doa penawar penyakit dan cara-cara menjaga kesihatan tubuh badan

Restricted

Upah dosa

Upah dosa

1957

Blasdell, Robert A.

Voyage d'Abd-Allah ben Abd-el-Kader Mounschy (homme de lettres) de Singapore a Kalantan sur la corte orientale de la peninsula de Malaka, enterpris en l'annee 1838

Voyage d'Abd-Allah ben Abd-el-Kader Mounschy (homme de lettres) de Singapore a Kalantan sur la corte orientale de la peninsula de Malaka, enterpris en l'annee 1838

Loading more items please wait...

All items are loaded.

Error loading more items. Please reload the page an try again.